Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Bruttolön

Brutto är summan av lönenetto och A-skatt, dvs din lön innan skatt. Det är oftast den här lönen man pratar om när man diskuterar lön. Alltså den lön du har innan några avdrag har gjorts från den.