Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Nettolön

Den del av lönen som man får behålla efter att lagstadgad A-skatt och arbetsgivaravgifter dragits av. Det är så mycket som faktiskt sätts in på ditt konto.