Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Får jag betalt för den tid jag är på intervju efter att ha fått en intervjubokning genom Jappa?

Nej, intervju/möte innebär enbart att du får en chans att träffa uppdragsgivaren och berätta vem du är. Inte att du skall utföra något arbete åt denne. Om uppdragsgivaren ändå ber dig att göra det utan att du fått något erbjudande genom Jappa så bryter detta mot Jappas villkor. Hör i så fall snarast av dig till oss via chatten eller [email protected] Tänk dock på att om en uppdragsgivare skickar dig en mötesbokning så är det viktigt att du svarar denne inom utsatt tid. Gärna så snart som möjligt. En intervju/mötesförfrågan kan bestå av antingen ett fysiskt möte där du uppmanas besöka företaget eller ett telefonmöte där du ombeds ringa upp företaget på angivet nummer och tidpunkt.