Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Hur sker betalningen för ett uppdrag i Jappa?

När en eller flera tidrapporter har blivit godkända av dig som uppdragsgivare så skickas en faktura ut från Jappa, i början på varje månad, för de godkända timmarna. Den som har arbetat kommer i samband med att fakturan betalas att få sin lön utbetald för den arbetade tiden. Det är din skyldighet som uppdragsgivare att agera på tidrapporter i Jappa så snart som möjligt för att jappstern skall hinna korrigera en tidrapport om så skulle behövas. En tidrapport inskickad senast den 25’e kommer automatiskt godkännas i slutet av månaden om ingen action tagits innan dess.