Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Hur funkar tidrapportering?

kalender
1. Du har arbetat hos en uppdragsgivare

När du jobbar via Jappa tidrapporterar du ditt utförda arbete varje vecka. En vecka är med andra ord densamma som en tidrapport. Du kan spara och redigera dina tider hur ofta du vill fram till dess att du väljer att skicka in tidrapporten för godkänande.

bekräfta
2. Skicka in veckan för godkännande

När du skickar in veckan för godkännande låses tiderna och du kan inte gå tillbaka och redigera dem. Tidrapporten skickas till uppdragsgivaren som får tillfälle att granska dina rapporterade tider. Om tiderna är korrekta kommer uppdragsgivaren godkänna tidrapporten, annars blir den nekad vilket gör att du måste korrigera de fel du gjort i tidrapporten.

pengar
3. Alla veckor i en månad har blivit godkända av uppdragsgivaren

I början av varje månad går vi igenom alla tidrapporter som blivit godkända hittils. Dessa tider kommer du att se i ett lönebesked som skickas till din registrerade mailadress. Ersättning för tiden kommer att betalas ut den 25:e samma månad.