Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Hur gör jag om jag vill ändra min tidrapport?

Du kan ändra din tidrapport så länge du som uppdragstagare inte har klickat på ”Skicka tidrapport för godkännande”. Om du däremot har skickat iväg din tidrapport för godkännande så kommer tidrapporten att vara låst och upp till uppdragsgivaren (företaget som hyrde dig) att godkänna eller neka. Om du upptäcker ett fel direkt så rekommenderar vi dig att höra av dig till uppdragsgivaren och be denne att neka tidrapporten. Den kommer då vara tillgänglig på din tidrapporteringssida igen och du kan ändra informationen innan du på nytt skickar iväg den för godkännande.