Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Kan jag se vad jag tjänat in under viss tid?

Ja det kan du göra. För varje månad som du arbetat genom Jappa skickar vi ut ett lönebesked till dig med all information om din intjänade lön. Du kan dessutom gå tillbaka och titta på alla dina erhållna lönebesked inne i Jappa.