Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Kan jag ta bort ett uppdrag som jag tidigare accepterat?

Nej. Är uppdraget accepterat så har du skrivit på anställningsavtal och godkänt att du går med på att utföra uppdraget. Det är möjligt att säga upp ett anställningsavtal men då råder en månads uppsägningstid alternativt fram tills uppdragets sista dag om det skulle vara kortare än en månad.