Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

När får jag ett uppdragserbjudande?

Du får ett uppdragsebjudande när en uppdragsgivare (ett företag som använder Jappa) vill erbjuda dig ett uppdrag. Du kommer då få en förfrågan om du vill acceptera det här uppdraget eller inte. I vissa fall kan en uppdragsgivare bli tvungen att skicka dig ett erbjudande med en annan lön än du skrev på din profil. Läs igenom erbjudandet och anställningsvillkoren noga innan du accepterar. Se dock till att alltid svara uppdragsgivaren innan tiden på uppdraget löper ut. Ett accepterat eller till och med nekat uppdrag är alltid mer uppskattat än inget svar alls.