Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

När får jag min semesterersättning?

Semesterersättning betalas ut i samband med löneutbetalningen.