Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Skall jag skriva något avtal med Jappa?

Avtalen består av att du godkänner de allmänna villkoren när du registrerar dig och anställningsvillkoren när du accepterar ett uppdragserbjudande. Rättigheter och skyldigheter mellan dig och Jappa regleras i och med detta godkännande.