Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Vad händer om jag blir sjuk?

Skulle du bli sjuk är det viktigt att du omgående ringer eller talar med företaget som du jobbar för genom Jappa. De måste alltid först och främst bli informerade om att du inte kommer kunna vara på plats och att de därmed måste hitta någon ersättare. Därför behöver du göra det här så fort som möjligt. Där efter hör du av dig till Jappa (t.ex maila till [email protected]) och berättar att du är sjuk samt vilket företag du jobbar på. Sen när du tidrapporterar skriver du in de timmar de var tänkt att du skulle jobba och sätter dem som sjukdom istället för arbete. Vid kortare anställningstid än en månad måste du som uppdragstagare, för att ha rätt till sjuklön, ha börjat anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 dagar innan sjukdomsfallet inträffat. För att läsa mer om vad som gäller så kolla på försäkringskassans hemsida ( http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukfranvaro/sjuk_1_14/om_ sjuklon/ ). Därefter krävs att du uppfyller vissa villkor för att ha rätt till sjukpenning. Det är Försäkringskassan som du ska vända dig till för sjukpenning.