Frågor & svar

Här finner ni svaret till frågan!

Vad händer om jag skadar mig på jobbet?

Skulle du skada dig behöver du direkt informera din närmsta ansvarige chef på plats om vad som hänt och där efter uppsöka den läkarvård som du behöver. Se till att spara alla kvitton som tillhör läkarbesöket så att du kan få ersättning för dina utgifter. När läget är stabilt och ofarligt behöver du höra av dig till oss så att vi kan hjälpa dig att lösa situationen och ge dig den övriga information som du behöver. Den tid du missade på arbetet som följd av din skada rapporterar du in som sjukdom i Jappas tidrapporteringssystem.