Översättare

Vad gör en Översättare?

En översättare översätter texter korrekt baserat på omfattande kunskap om hur ett specifikt språk används vardagligt, fackligt och inom olika branschsektorer. Det är stor skillnad på, till exempel, hur engelska språket används inom business och på hur det tyska språket används inom samma område.

Varför anlitar våra kunder Översättare via Jappa?

När du själv söker efter en produkt, söker du på svenska eller på engelska först? Av rutin gör i princip alla av oss sökningar på våra modersmål. Om du vill rikta dig till tyska kunder, då ska du ha produktbeskrivningar och annan information på tyska. Detta gäller generellt för alla utländska marknader. Fortfarande går automatiska översättningar av språk inte att jämföra med en mänsklig översättare.

Vilka kompetenser bör du ha som översättare via Jappa?

  • Du är en duktig skribent både i källspråk och målspråk
  • Du har kunskap om språkreglerna för källspråk och målspråk
  • Du känner till de kulturella skillnaderna i språken
  • Du arbetar effektivt och kvalitetssäkrar texterna innan publicering
  • Du har god förståelse för olika språks tonalitet
  • Du är ofta utbildad inom litteratur / språk / översättning.