Marketing Automation

Vad är Marketing Automation?

Vi är alla trötta på kommunikation som är opersonlig, irrelevant och som ej skapar något värde för mottagaren. En reaktion på denna trötthet heter Marketing automation och möjliggör automatiserad och effektiv kommunikation till rätt person vid rätt tillfälle och med rätt budskap. Rätt använt låter det våra kunder skapa en närmre relation med sina potentiella kunder.
Exempel på marketing automation är automatiserade SMS och händelsestyrda e-mailutskick till specifika kundgrupper. Populära verktyg för detta arbete är Apsis, Hubspot, Mailchimp och ActiveCampaign.

Varför anlitar våra kunder konsulter inom Marketing Automation via Jappa?

En konsult inom Marketing Automation frigör tid för våra kunders marknadsföringsavdelningar och ökar kvaliteten på deras inkommande trafik. När analyser av kampanjdata kommit in, presenteras denna på ett enkelt och övergripligt sätt. Det skapar insikter som gör att kunderna kan slipa sin kommunikation ännu mer inför kommande kampanjer.

Kompetenser du bör ha som konsult inom Marketing Automation via Jappa:

  • Kunskap i hur alla delar i automatiseringen fungerar tillsammans
  • Kunskap om vilka positiva effekter marketing automation skapar för organisationen
  • Skapa email-scheman för olika målgrupper och kunder
  • Gradera leads som “varma” och “kalla”
  • Ha en övergripande förståelse om hur hela marknadsföringsavdelningen arbetar med olika systemprogram som Hubspot, Qualifier, Analytics mm