Marketing Manager

Vad gör en Marketing Manager?

En marketing manager finner kreativa lösningar och idéer för hur ett företag ska lyckas med sin tillväxt. En marketing manager är delaktig i att leda utvecklingen och genomförandet av olika marknadsföringskampanjer och förbättringar samt rapporterar resultaten. De har det övergripande ansvaret för att till exempel specifika kampanjer, nya produktkollektioner och uppdateringar av webbplatser sker korrekt.

Kompetenser hos Jappas Marketing Managers:

  • Utformning av konsekventa marknadsföringsstrategier
  • Analysförmåga, med fokus på analys av digitala kampanjer
  • Duktiga på att bygga relationer med externa parter
  • God observationsförmåga när det kommer till arbetsflöde i teamen
  • Anpassar sig efter förändringar inom företaget snabbt
  • Snabblärda och duktiga på att förklara hur, var och varför