Systemadministratör

Vad gör en Systemadminstratör?

En systemadministratör ansvarar för administrationen, underhållet och driften av våra kunders olika IT-system. Den ser till att systemen är välfungerande, att användarbehörigheter är uppdaterade och korrekta och undersöker och ombesörjer fix av tekniska problem som uppstår.

Systemadminstratörens kompetenser:

  • Kunskaper om relaterad mjuk- och hårdvara
  • Hur underhåll bäst organiseras och genomförs och hur säkerhetsuppdateringar bör hanteras
  • Installationer av önskade system och processtödjande hårdvara
  • Övervakning/monitorering av våra kunders system
  • Felsökning och åtgärder, uppföljning av inrapporterade buggar och fel