Testare

Vad gör en Testare?

En testare säkerställer att ett företags programvara håller en god kvalitet. Testningen kan vara av manuell eller automatiserad karaktär – men gemensamt är att det handlar om att förekomma buggar, minimera risker, verifiera att systemet når önskade krav och undersöka hur systemet kan komma att bete sig vid olika scenarion – exempelvis vid olika belastning.

Varför anlitar våra kunder Testare via Jappa?

Våra kunder kan vara i behov av extra resurser inom testning efter att exempelvis ha släppt en ny release eller uppgraderat sina system. De kan också behöva genomföra ökad testning innan de går live med en specifik uppdatering.

En Testares kompetenser:

  • Kompetenser och erfarenheter för att kunna genomföra testning på samtliga nivåer; enhetstestning, integrationstestning, systemtestning och acceptanstestning
  • God teknisk bakgrund och teknikförståelse
  • Ofta har även testare kompetenser inom ett flertal programmeringsspråk, bibliotek och miljöer
  • Testning på webb, mobil och desktop-applikationer
  • Följa testprotokoll, dokumentera testfall