UX och Interaktionsdesign

Vad gör en UX- och Interaktionsdesigner?

En UX- och Interaktionsdesigner arbetar med att designa användarupplevelsen av ett visst system eller applikation. Medan interaktionsdesignern fokuserar på en användares flöde och hur olika steg och delar sitter ihop så fokuserar UX-designern bredare, hur väl ett företags system och appar faktiskt löser kundens problem.
En interaktions- och UX-designer har ofta en teknisk bakgrund och förstår teknikens möjligheter och begränsningar. Däremot behöver denna förståelse också åtföljas av en förståelse för användarbeteenden för att utvecklingen ska bli den önskade.

Varför anlitar våra kunder UX- och Interaktionsdesigners via Jappa?

Att analysera och förbättra för sina användare är en aldrig avslutad process. Användarbeteenden ändras, ibland är det e-handlaren som ändrar dem genom att uppdatera sina plattformar och flöden och då är det naturligtvis kritiskt att kunna analysera och åtgära orsaken till önskade åsväl som ej önskade beteendeförändringar. Andra gånger är det yttre faktorer som får användarnas beteenden att ändras – och om man som e-handlare inte förstår dessa förändringar så kan man snabbt bli irrelevant.

UX- och Interaktionsdesignerns kompetenser:

  • Analys av användarbeteenden.
  • Sätta upp analysverktyg samt analysera med hjälp av dessa, exempelvis Google Analytics.
    A/B-testning, bland annat med hjälp av Mixpanel.
  • Gränssnittsdesign
  • Ofta något eller några programmeringsspråk
  • Agila metoder