Kategoriassistent

Vad gör en Kategoriassistent?

En kategoriassistent är kategorichefens högra hand och i allra högsta grad delaktig i att säkerställa att produksortimentet är optimerat, att sortimentet underhålls och att leverantörsrelationerna hålls levande. Addera till det förberedande av produktdata, uppföljning och utvärdering av leverantörer, prissättning och ett nära samarbete med strategiska inköpare – där har du en kategoriassistent!

Varför anlitar våra kunder Kategoriassistenter via Jappa?
Som kategoriassistent ger du kundens kategorichefer det andrum som kan behövas efter den e-handelsboom vi sett senaste åren. Kategorichefen kan fortsätta med sitt arbete att driva försäljningen och förhandla med leverantörer inom sin kategori - medan kategoriassistenten förbereder och producerar beslutsunderlag.

Vilka kompetenser har Jappas Kategoriassistenter?

  • Goda kunskaper inom Excel
  • Erfarenhet av att arbeta i PIM-system
  • Erfarenhet av olika ERP/Affärssystem
  • Förståelse kring databasuppbyggnad