Master data specialist

Vad gör en Master-data specialist?

Först får vi kanske börja med att förklara vad vi menar med master-data. Master-data inom e-handeln avser oftast all information som finns om en produkt; storlekar, färger, EAN-koder, material, ursprung, inköpspris och mycket mer. All denna data är viktig för att kundernas processer ska kunna flyta på – men används också för att göra kundupplevelsen så bra som möjligt. Om inte datan är korrekt så kommer e-handelsföretagets kunder inte kunna hitta rätt färg, storlek eller attribut genom ett enkelt sök – och det kommer att märkas i kundernas konvertering.
All behövd data finns oftast på plats, men alltför ofta är den ostrukturerad. När den väl har blivit strukturerad finns alla möjligheter att skapa välfungerande processer, en riktigt trevlig kundupplevelse och ett överskådligt produktsortiment.

En master-data specialist är den som arbetar med att få allt från produktdata till leverantörsdata att bli sammanställd och strukturerad för en bättre kundupplevelse och ett smidigare flow inom organisationen.

Varför anlitar våra kunder Master-data Specialists via Jappa?

Kundernas master-data ligger till grund för hur e-handelskonsumenten upplever deras e-handel och produkter, har man lagt tid och resurser på att strukturera master-data är steget inte långt till att man kan våga automatisera många processer. Dessutom får kunderna effektivare filtrering, bättre sökbarhet och inte minst minimerad risk för felbeställningar och missnöjda kunder. Det är ett hårt arbete - men vi hjälper er gärna!

Vilka kompetenser bör du ha som Master-data Specialist via Jappa?

  • Goda kunskaper inom Excel
  • Erfarenhet av att arbeta i PIM-system, ofta specifikt av Inriver.
  • Erfarenhet av olika ERP/Affärssystem
  • Förståelse kring databasuppbyggnad