Hållbarhetsanalytiker

Vad gör en Hållbarhetsanalytiker?

Som hållbarhetsanalytiker hjälper du våra kunder att kartlägga och analysera sina värdekedjor utifrån sociala och ekologiska hållbarhetskriterier. Arbetet görs genom att verifiera certfikat, genom kontakt med leverantörer och med företagets inköpare.

Varför anlitar våra kunder Hållbarhetsanalytiker via Jappa?

Konsumenter efterfrågar alltmer att e-handelsbutiker uppvisar full transparens avseende sina värdekedjor. Som konsument vill man veta att varan man köper är tillverkad och hanterad med social och ekologisk hållbarhet i åtanke. Med konsulter från Jappa ges våra kunder extra muskler för att kunna kartlägga ocn analysera sina värdekedjor.

Kompetenser du bör ha som Hållbarhetsanalytiker via Jappa:

  • Utbildning och erfarenhet inom hållbarhetsanalys.
  • Kunskap om hur en LCA (life-cycle assessment) genomförs
  • Goda kommunikativa förmågor.
  • En nyfikenhet och go-getter attityd för att vilja gräva sig ner i kundens värdekedjor.