Projektledare

Vad gör en Projektledare?

Våra Projektledare hjälper våra kunder att genomdriva förändringsprojekt. Projekten kan vara inom IT och mjukvaruutveckling men kan också vara av organisatorisk karaktär.

Varför anlitar våra kunder Projektledare via Jappa?

Brist på interna projektledningsresurser kan bli en anledning att vänta med att genomdriva kritiska projekt. Genom att anlita någon av våra konsulter inom projektledning kan våra kunder luta sig tillbaka och lita på att projekten genomdrivs.

Kompetenser du bör ha som Projektledare via Jappa:

  • Erfarenhet från projektledning
  • Kunskaper inom programvaror för projektledning
  • Domänkunskaper inom något av våra kunders områden
  • Goda kommunikativa förmågor.